About

Image
Image

LA provides a full schooling program for 7 to 18 year old with the university entrance qualification of Cambridge Advanced Levels for the oldest students.

The curriculum at LA is based upon the programs of the Cambridge International Examinations, the British National Curriculum and the Kyrgyz State Curriculum, starting with the Early Years Foundation Stage, Cambridge Primary, Cambridge Secondary 1 and moving through to Cambridge IGCSE, AS and A Level in the senior years.

LA is part of the University of Cambridge, one of the world’s top universities and is trusted for excellence in education. The qualifications we offer are recognized by the world’s universities and trusted for excellence in education.

The international program ensure a smooth transition through the years of schooling and provide an opportunity for students to succeed in a stimulating, externally validated and highly respected world-class educational program. Ultimately, the qualifications which can be obtained by our senior students can open doors to universities over the world. Cambridge qualifications are universally recognized and welcomed.

Cambridge International Examinations is the world’s largest provider of international education programs and qualifications for 7 to 18 year old.

Image
LA дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин бири жана эң сонун билими менен ишендирген Кембридж университетинин бир бөлүгү. Биз сунуш кылган квалификациялар дүйнөлүк университеттер тарабынан таанылган жана билим берүүнүн жогорку сапаты үчүн ишенимге ээ.
Эл аралык программа окуу жылдарында жылмакай өтүүнү камсыздайт жана окуучуларга дем берүүчү, сырттан текшерилген жана дүйнөлүк деңгээлдеги кадыр-барктуу билим берүү программасында ийгиликке жетишүүгө мүмкүндүк берет. Аягында, биздин жогорку класстын окуучуларына дүйнө жүзүндөгү университеттердин эшиктери ачылат. Кембридж квалификациясы бардык жерде таанылат жана кабыл алынат.
Cambridge International Examinations - 7 жаштан 18 жашка чейинки балдар үчүн эл аралык билим берүү программаларын жана квалификациясын камсыз кылган дүйнөдөгү эң ири провайдер.
Image

LA является частью Кембриджского университета, одного из лучших университетов мира, которому доверяют за безупречное образование. Квалификации, которые мы предлагаем, признаны мировыми университетами и пользуются доверием за высокое качество образования.

Международная программа обеспечивает плавный переход через годы обучения и дает возможность студентам добиться успеха в стимулирующей, проверенной внешним аудитом и пользующейся большим уважением образовательной программе мирового класса. В конечном итоге, квалификации, которые могут получить наши старшеклассники, открывают двери в университеты всего мира. Кембриджские квалификации признаются и приветствуются повсеместно.

Cambridge International Examinations - крупнейший в мире поставщик международных образовательных программ и квалификаций для детей от 7 до 18 лет.

OUR PRINCIPLES

LA is a community for effective teaching and learning. We seek to develop self-esteem and pleasure in learning through a stimulating, supportive and happy environment that provides all members with opportunities to achieve their potential in the intellectual, physical, moral and social domains

We value punctuality, honesty, creativity, kindness, independence, empathy, trust, humor, and tolerance.

LA recognizes the importance of communication. We encourage and support effective communication between all members of the school community.